AND İLETİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ(ucuztarifeler.com ve ucuztarifeler.net) VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ,KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

KAPSAM

AND İLETİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ("Ucuztarifeler” olarak anılacaktır), kişisel bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği konusunda verileri işlenen kişileri aydınlatma amacıyla bu Gizlilik Beyanını oluşturmuştur.

Bu Gizlilik Beyanı, bu web sitesi yoluyla veya herhangi bir mobil site, uygulama, Ucuztarifeler Sosyal Paylaşım Aracı (Widget) veya bu Gizlilik Beyanına bağlı olan diğer interaktif özellikler ("Site") aracılığıyla toplanan bilgiler için geçerlidir. Bu Gizlilik Beyanı aşağıda belirtilen durum hariç, Ucuztarifeler tarafından çevrimdışı toplanan bilgiler gibi başka herhangi bir şekilde toplanan bilgiler için geçerli değildir.

Ucuztarifeler Bağımsız Satış Temsilcilerine (“Ucuztarifeler Girişimcisi” veya “Temsilci veya Satıcı”) anlaşmalı şirketlerin ürün ve hizmetlerini satma hakkını verebilmektedir. Bağımsız Satış Temsilcileri, And İletişim Danışmanlık Hizmetleri (ucuztarifeler) tarafından istihdam edilmemektedir. Dolayısıyla,

And İletişim ve Danışmanlık, pazarlama amaçlarına yönelik olması dahil olmak üzere, Kişisel Bilgilerin Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesini kontrol etmemekle birlikte bu hususlarda sorumlu veya yükümlü de değildir. And İletişim Danışmanlık Bağımsız Satış Temsilcileri, müşterilerini ilgilendiren bilgileri firmaya sunabilir; bu durumda And İletişim Danışmanlık, bilgiler kendisine ulaştığı anda söz konusu bilgileri bu beyana uygun olarak saklayabilecek, yasalara uygun bir şekilde işleyebilecektir. 

KİŞİSEL BİLGİLER

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve İşlenmesi

"Kişisel Bilgiler", isim, posta adresi (fatura ve sevkiyat adresi dahil), telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı numarası,kimlik bilgileri ve kullanıcı adı gibi bilgilerdir. “Ucuztarifeler” sunucularında toplanan bu bilgiler, müşterilerle satış görüşmeleri, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece “Ucuztarifeler” bünyesinde kullanılmaktadır.

“Ucuztarifeler”, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlayabilmektedir.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, müşterilere daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla kullanılabilmekte ve  iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere Müşteri,ilgili müşteriyi sisteme giren Satıcı veya “Ucuztarifeler” ulaşabilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir;

 

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER

Kişisel Olmayan Bilgilerin Toplanması

"Kişisel Olmayan Bilgiler" aşağıdakiler gibi, özel kimliğinizi ifşa etmeyen bilgilerdir;

“Ucuztarifeler” ve üçüncü şahıs servis sağlayıcıları Kişisel Olmayan Bilgileri çeşitli şekillerde toplayabilirler. Örneğin Ucuztarifeler;

 Kişisel Olmayan Bilgilerin Kullanılması ve Paylaşılması

“Ucuztarifeler”, "Kişisel Olmayan Bilgiler"i sizi kişisel olarak tanımlamadığı için, herhangi bir amaç için toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir.

 ÜÇÜNCÜ ŞAHIS REKLAMCILAR

Ucuztarifeler”, Siteyi ziyaret ettiğinizde reklam yapmak amacıyla diğer reklamcılık şirketlerini kullanabilir. Bu şirketler, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlere yönelik reklam sunmak amacıyla Siteyi ziyaretinizle ilgili bilgileri kullanabilir. Bu sitede reklamların verilmesi sırasında bu şirketler tarayıcınıza özel çerez (cookie) yerleştirebilir veya tanıtabilir 

 GÜVENLİK

“Ucuztarifeler”, Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla makul organizasyonel, teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bilinen tüm önlemler alınmış olsa dahi, internet üzerinden yapılan veri iletiminin veya veri saklama sistemlerinin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. “Ucuztarifeler” ile olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir şüpheniz varsa, Sitede yer alan “İletişim” bölümünü kullanarak derhal “Ucuztarifeler” ile irtibata geçip konuyu bildiriniz.

TERCİH

“Ucuztarifeler” pazarlama ve/veya tanıtım tekliflerini içeren e-posta,sms,telefon araması almak istemiyorsanız, Sitede yer alan “İletişim” bölümünü kullanarak talebinizi “Ucuztarifeler”e iletebilirsiniz.

ERİŞİM

“Ucuztarifeler”e önceden sunulmuş olan Kişisel Bilgilerinizi gözden geçirmek, düzeltmek veya silmek için ya da bunun Site üzerinden nasıl yapılabileceğine dair bilgi almak için Sitede yer alan ”İletişim” bölümünü kullanarak “Ucuztarifeler” ile irtibata geçebilirsiniz.

SAKLAMA

Kişisel bilgileriniz, yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe, bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklanacaktır.

BAŞVURU HAKKI VE İLETİŞİM

“Ucuztarifeler” tarafından verisi işlenen tüm gerçek kişiler aşağıdaki adrese başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Haklarına sahiptir.

Başvuru hakkınızı kullanmak için mail yoluyla bizimle iletişime geçiniz.

BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİ

Aşağıdaki hükümler, sadece “Ucuztarifeler” Bağımsız Satış Temsilcileri için geçerlidir:

Bu Gizlilik Politikası, “Ucuztarifeler” Bağımsız Satış Temsilcilerinin “Ucuztarifeler” tarafından çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak toplanan Kişisel Bilgilerinin gizlilik ve güvenliği için geçerlidir. Bu bilgiler, yukarıda açıklandığı şekilde müşterilerinden gelen herhangi bir Kişisel Bilgiye ek olarak da toplanabilir.

“Ucuztarifeler” Bağımsız Satış Temsilcisi olmak istemeniz durumunda, “Ucuztarifeler” uygunluğunuzu belirlemek amacıyla gerekli bilgileri içeren Kişisel Bilgilerinizi alabilir ve kullanabilir.

“Ucuztarifeler” Bağımsız Satış Temsilcisi olarak kendi nam ve hesabınıza çalışabilmeniz için, And İletişim Danışmanlık Hizmetleri ile ayrı bir sözleşme ("Tali Satıcılık Sözleşmesi") imzalamanız gerekmektedir. Sözleşme imzaladıysanız, bu Gizlilik Beyanına ve imzaladığınız sözleşmeye uygun olarak Kişisel Bilgileriniz “Ucuztarifeler” tarafından toplanabilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir. Bu Gizlilik Beyanı ve And İletişim Danışmanlık Hizmetleri Tali Satıcılık Sözleşmesi arasında bir uyuşmazlık olması halinde Tali Satıcılık Sözleşmesi'nin şartları geçerli olacaktır.

“Ucuztarifeler” Bağımsız Satış Temsilcisi olmanız durumunda, Kişisel Bilgileriniz aşağıdaki şahıslarla paylaşılabilir;

İletişim mail: info@ucuztarifeler.com, info@ucuztarifeler.net