SATICI (SERBEST GİRİŞİMCİ) LARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ŞARTLAR ve KOŞULLAR

1) Satıcı’ların sisteme girişini yapacağı müşteriler mutlaka referanslı olmalı yani tarafınızdan haberdar edilmiş, sizi tanıyan ve aranacağını bilen ve biri ürün-hizmete ihtiyaç duyan kişiler olmalıdır. Aksi halde kişisel veri güvenliği bakımından bu kişilerin aranması veya modül üzerinden sonuç/takip bildirimi yapılması mümkün olmayacaktır. Modüle girişi yapılacak müşterilerle ilgili doğru bilgi verilmesi de Satıcı'ların sorumluluğundadır.

2) Gerek müşteri, gerekse yolcu bilgilerinde Satıcı’ların detay vermesi çok önemli. Örneğin uçuşlarda; tarihi ve saati, sefer sayısı, bilet bilgileri, yolcu isimleri, uçuş firması, yaşadığı sorunun ayrıntısı gibi bilgiler eksiksiz olmalı. Faturalarla ilgili ise; eski fatura ve firmasından memnuniyetsizlik sebebi, faturaya ek başka bir ödemesi var mı, müşterinin kim olduğu(yakınlık derecesi),  sözleşmesinin kaçıncı ayında olduğu gibi ayrıntılar yazılmalıdır.

3) Bu şart ve koşullara uygun olarak yapılan girişlerin arama ve ikna süreci; tüm Satıcı'ların müşteri girme sırası ve yoğunluğa bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla net bir süre verememekle birlikte mümkün olan en yakın sürede gerçekleşmesi öngörülmektedir. Şart ve koşullara uygun olarak müşteri girişi yaptığınızı düşünüyorsanız belli aralıklarla Sonuç/Takip sekmesinden kontrol edebilirsiniz. Ancak, çok uzun bir süre geçtiği halde girişleriniz aranmamışsa şartlara uygun giriş yapmamış olduğunuzu düşünebilirsiniz.

4) Yukarda sayılan şart ve koşullara uygun olarak girişleri yapılmayan; ayrıca gelişigüzel bulunmuş data,isim listesi vs. gibi ilgisiz, izinli olmayan, hakkında bilgi verilmemiş,habersiz kişilerden oluşan satış girişleriyle ilgili maalesef müşteri araması ve Sonuç-Takip bildirimi yapılamamaktadır. Ayrıca Satıcı tarafından şartlara uygun olarak müşteri girişi yağıldığı halde, Firma tarafından müşteri aramasından önceki ön incelemede müşteri lehine ürün-hizmet satışının mümkün olamayacağı (cayma bedeli yüksek çıkan,altyapısı daha yüksek hıza yetersiz,bölgesinde çekim gücü daha zayıf,faturasız hat isteği, ilgili bölgeye çalışılmaması,ilgili üründe ticari gelir elde etme olanağı bulunmaması vs.) anlaşıldığında veya yolcu ise 'mevcut şartların tazminat alınması için uygun olmadığı' görüldüğünde de müşteri araması ve Sonuç-Takip bildirimi yapılamamaktadır. Sayılan her iki durumda da müşterilerin aranmaması ve sonuç/takip bildirimi yapılmamasından dolayı Firma'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5) Belirtilen şart ve koşullara uygun olmayan girişlerden kaynaklanabilecek veri güvenliği ve diğer konulardaki cezai bedel, yasal yaptırım ve diğer risklerle ilgili firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta; sorumluluk Satıcı'ya ait olmaktadır. Bu nedenle, müşteri veya sizin açınızdan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına emin olmadığınız veya riskli olabilecek bir müşteriyi sisteme girmemenizi öneririz. Üstelik bu tarz yığılmalar; koşullara uygun olarak ve referanslı müşteri girişi yapan diğer Satıcı'ların müşteri aramalarında da gecikmelere neden olmaktadır. Hakkaniyet açısından; sayılan şart ve koşullara uygun olmayan, hatalı, rastgele müşteri girişi yapmayı alışkanlık haline getiren Satıcı'ların yetkileri durdurulmaktadır. Herhangi olumsuz bir sürece meydan verilmemesi ve gereksiz riske girilmemesi bakımından bu konularda hassas ve dikkatli olunması çok önemlidir.

6) Satıcılar, suistimale açık olması nedeniyle müşteri olarak bizzat kendilerini veya 1. derece yakınlarını giremezler, girmiş olsalar dahi aranması ve takibi yapılmaz. Ayrıca, müşterilerinizin gsm-numara değişikliği taleplerinde  yalnızca faturalı hatlara geçiş yapılabilmektedir. Müşterinin mevcut operatörü içinde bir tarife değişikliği yapılamaz. Farklı bir operatörden geçiş olmalıdır. Ayrıca mevcut kullandığı gsm operatöründen veya internet firmasından tarifesine ek taksitle cihaz (telefon,tablet,modem vs.) almış olanların da geçişi yapılamaz. Gsm-numara taşıma işlemlerinde hattı kullanan değil yalnızca hattın yasal sahibinden sesli ve yazılı onay alınabilir.

7) Satıcı, 1 ay (30 gün) süreyle sisteme aktif müşteri girişi yapmadığında; sistem giriş/temsilci yetkileri askıya alınır ve 15 günlük ek süre başlar. Bu süre zarfında da, aktif müşteri girişi (sayılan şartlara uygun gerçek müşteri) yapılmadığında, sistem giriş/temsilci yetkileri kaldırılmaktadır. Sadece müşteri girişi yapılması süreci durdurmaz, kastedilen sözkonusu sürede kazanca dönüşmüş aktif satış kaydı girilmiş olmasıdır.

8) Satıcı, işi daha iyi yapabilmesi adına tercihte bulunarak, karar vererek kişisel gelişimine destek olması bakımından eğer isterse Firma tarafından temin edilecek farklı tür ve alanlarda 'kitap, eğitim destek ve kişisel gelişim setlerini'  kendi özgür iradesiyle satın alabilir. Satın aldıysa, yürürlükteki ilgili yasal mevzuat gereği Firma tarafından bu ürünlerin iadesi yapılamamaktadır. Tüketici Kanunu ilgili bölüm şu şekildedir: "ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir."

9) Tek başına;  Satıcı olmanız veya sistem modülüne nihai tüketici girişi yapmanız size kazanç garantisi sağlamaz. Satış geliri elde edebilmek, Satıcı'nın başarısına, nihai tüketicinin kararına ve birçok parametreye bağlı olduğundan, Firma tarafından herhangi bir kazanç garanti edilmez.

10) Sisteme yapılan girişlerin nihai satışa dönmesinden elde edilecek gelir; Satıcı'nın adına kayıtlı banka iban numarasına aktarılır. Bu kazanç oranı Firma tarafından Satıcı’ya gönderilen dökümanlarda veya sistem modülündeki Duyurular sekmesinde ilan edilir. Firma; sunduğu ürün ve hizmetlerde; anlaşmalı şirketlerinde, ayrıca Satıcı kazanç ve komisyon oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Elde edilen komisyon gelirleri; ilgili ayın 1'inden ayın son gününe kadar yapılan ve nihai satışa dönüşmüş kayıtları kapsar. İlgili aydaki kayıtlarınızdan elde edilen komisyon gelirinin ödemesi; takip eden 2. ayın 25-30'u arası yapılır. 

                                           UÇUŞ TAZMİNATI - ŞARTLAR ve KOŞULLAR

Mevcut düzenlemelere göre, uçuşlarda yaşanan çeşitli problemlerle ilgili, yolcuların tazminat alma hakları bulunmakta.Yolcuların iç hat (ülke içi) uçuşlarında 100 Euroya kadar tazminat almaya hakları varken, dış hat (yurtdışı) uçuşlarında ise;

a) 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için 250 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığı tazminat alabilirler.

*Tazminat alınabilecek yurtdışı uçuşlarının kapsamı; Avrupa ülkelerinden diğer Avrupa ülkelerine yapılan uçuşları kapsar. (Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlar dahil, Türkiye'den Avrupa'ya yapılan uçuşlar hariç.)

                                    Tazminat hakkının geçerli olduğu durumlar:
- Gecikme
- İptal 
- Başka bir havalimanına yönlendirilmiş uçuş

- Bagajın tamamen kaybolması
- Koltuk kapasitesinin üzerinde rezervasyon yapılıp uçağa binmeye izin verilmemiş durumlar

 Gecikme: Birçok uçak yolcusu uçuşlarında gecikme yaşamaktadır. Bazı durumlarda gecikme olağanüstü durumlardan kaynaklı olabilir ve bu durumlar havayolunun kontrolü dışındadır.

                                   İÇ HATLARDAKİ GECİKME ve RÖTAR ŞARTLARI

Öncelikle bir uçuşta tazminat ve diğer hakların söz konusu olabilmesi için, planlanan kalkış saatinden “en az 3 saatlik” bir gecikmenin olması gerekmektedir. Bunun yanında, uçağın içinde beklemek de rötardan sayılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Yönetmeliği’ne göre rötarın söz konusu olabilmesi için;

a) 1500 kilometreden (1500 km dahil) daha kısa iç hatlardaki uçuşlar için 3 saat veya daha fazla,

b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre arası uçuşlar için 4 saat veya daha fazla,

c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 5 saat veya daha fazla bir gecikmenin olması gerekir.

 

Önemli Not: Yurtdışından gerçekleşen uçuşlar için, 3 saat ve üzeri gecikme+rötar hem direkt hem de aktarmalı uçuşlar için geçerli iken, yurt içi uçuşlarında gecikme ve rötardan kaynaklı tazminat hakkı, sadece aktarmalı uçuşlar için geçerlidir. (Yurtiçi uçuşlarında gerçekleşen direkt uçuşlardaki gecikme ve rötarlar herhangi bir tazminat hakkı kazandırmaz.)

     Ayrıca; yurtiçi uçuşlarında aktarmalı uçuşların gecikmesinden kaynaklı tazminat hakkı talep edilebilmesi için, sözkonusu uçuş için taahhüt edilen varış saatinin en az 3 saat ve üzeri gecikmesi gerekmektedir. Tek başına yalnızca kalkış saatinin 3 saat ve üzeri gecikmesi tazminat hakkı doğurmaz, önemli olan varış saatinin en az 3 saat ve üzeri gecikmesidir. Örneğin saat 12.00 kalkış ve 17.30 varış saati belirtilen bir aktarmalı iç hat uçuşu için, gerçek kalkış saati 15.15; varış saati de 19.00 olarak gerçekleşti ise tazminat hakkı doğurmaz. Çünkü kalkış saati '3 saat 15 dakika' gecikmiş ise de varış saati ilk planlanandan yalnızca 1.5 saat kadar gecikmeli gerçekleşmiştir.

 İptal / Farklı bir havaalanına yönlendirme: İptal durumunda, havayolunun, iptal edilen uçuşla ilgili bildirdiği saate bağlı olarak tazminat alma hakkı değişkenlik gösterir. Uçuş iptali, uçuşa en az 14 gün kalana kadar yolcuya bildirilmelidir.14 gün ve daha öncesi (örneğin uçuşa 2 ay kala vs.) bildirilmişse tazminat hakkı doğmaz. Ancak uçuşa 13 gün ve daha az kalmışsa, bu günler içinde iptal bildirilmişse, yolcunun tazminat hakkı doğar.

Yolcunun uçağa binmesinin engellenmesi durumunda: Yolcu, tüm uçuş kurallarına uyduğu halde, koltukların dolması vs.sebeplerle  uçağa binemediğinde/alınmadığında da tazminat hakkını kullanabilir.

                    Tazminat alma hakkı şu durumlarda geçerli değildir:

- Yetersiz uçuş belgeleri 
- Vize ya da giriş belgesinin olmaması
- Geç check-in
- Güvenlik ya da sağlık durumları
- Havayolu şartlarına uyulmaması

- Olağanüstü durumlar

                                          Olağanüstü durumlar nelerdir?

Gecikme, rötar ve diğer yolcu hakları ihlalleri, havayollarının kontrolü dışında olan olağanüstü durumlardan dolayı (mücbir sebepler) meydana gelmişse tazminat alınamaz. Bunlar;
- Kötü hava koşulları
- Doğal afetler
- Grevler (bazı durumlarda)
- Terör tehditleri

- Kötü hava koşullarından kaynaklanan uçak arızaları

Ancak, gecikme nedeni uçak ile ilgiliyse (örneğin firma kaynaklı teknik problemler,kargo,uçuş ekibinden kaynaklı sorunlar vs.) yolcular tazminat alma hakkına sahip olabilir.

SATICI (Serbest Girişimci)'ların 'Uçuş Tazminatı' ile ilgili dikkat etmesi gerekenler

Yukarıda belirtilen şart ve koşullara uygun olarak, başvurduğu uçuş firmasından tatmin edici cevap alamamış ve uçuş kaynaklı sorun yaşamış yolcu bulduğunuzda, öncelikle www.ucuztarifeler.net web adresindeki satış sistem modülüne girilmeli. 'Yeni müşteri ekle' sekmesinden,müşteri ad-soyad, cep telefonu numarası girildikten sonra 'Bize Notunuz' kısmına yolcunun uçuş tarihi ve saati, nereden nereye uçmuş olduğu, hangi firmayla uçulduğu, hangi problemi yaşadığı, sefer no, pnr kodu gibi bilet detay bilgileri ayrıntılı olarak yazılmalıdır. 'İlgilendiği Ürün' kısmına 'diğer seçenekler' seçeneğini işaretlenmelidir. Müşteri temsilcilerimiz, yukardaki bilgiler eksiksiz girildiyse tazminat süreciyle ilgili ön araştırma yapacak, yolcu lehine bir durum varsa ilgili yolcuyla irtibata geçerek ondan temsil yetkisi isteyecek, yetki verilirse tüm süreci yolcu adına yürüterek sonucu da Sonuç/Takip sekmesinden Satıcı’ya bildirecektir.Eksik ve yetersiz bilgileri olan veya tazminat şartlarına uygun olmayan yolcu girilmesi durumunda; ayrıca eksiksiz girildiği halde yolcu aranmadan önce yapılan ön araştırmamızda,ilgili yolculukla ilgili tazminat alınma ihtimali olmadığı görüldüğünde ise bu yolcunun araması yapılmaz ve Sonuç/Takip süreci yürütülmez.

KAZANÇ (Komisyon tutarı): Süreç, yolcu lehine olumlu sonuçlandığı takdirde,alınacak tazminatın elbette büyük kısmı, masraflar düşüldükten sonra mağdur yolcunun hesabına aktarılacaktır. Alınacak net tazminattan belirlenen bir komisyon tutarı da Satıcıyla paylaşılmaktadır. Firma, olumlu sonuçlanan tazminat hakkıyla ilgili Satıcı’ya verilecek komisyon tutarını göndereceği dökümanlarda veya ilgili modülün ‘Duyurular’ sekmesinde ilan eder. Firma, ödenecek bu komisyon tutarı oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu komisyon oranı her şart ve koşulda alınacak tazminatın %10’unu geçemez.